Ceník pronájmů učeben a technického zařízení

V základních cenách pronájmů je zahrnuto osvětlení, topení, uspořádání učeben na přání zákazníka, dataprojektor s PC, zpětný projektor, bílá magnetická tabule, flip chart, promítací plátno a standardní TV s DVD přehravačem. Dále pak možnost využívání přilehlých prostor pro odpočinek a občerstvení účastníků akce.

V případě dlouhodobých nebo opakovaných pronájmů nabízíme smluvní cenu. Jsme plně připraveni vyjít vstříc Vašim požadavkům!

Učebna č.1 - Arnoštov (40 míst) 2.800,- Kč/den (za 7 - 10 hod)
350,- Kč/h (za 1 - 6 hod) *
Učebna č.2 - Arnoštov (20 míst) 1.600,- Kč/den (za 7 - 10 hod)
200,- Kč/h (za 1 - 6 hod) *
Učebny č.1 + 2 4.000,- Kč/den (za 7 - 10 hod)
500,- Kč/h (za 1 - 6 hod) *
Využití recepční služby
(příchod a odchod účastníků)
Pracovní dny 600,- Kč/den
Soboty, neděle 1.000,- Kč/den
Využití recepční služby
(příchod a odchod účastníků + zajištění a příprava občerstvení)
Pracovní dny: 800,- Kč/den
+ náklady na občerstvení dle skutečnosti

Soboty, neděle: 1.200,- Kč/den
+ náklady na občerstvení dle skutečnosti


Ceny využití příplatkového technického vybavení

Interaktivní tabule
200,- Kč/den
Blok papíru pro flip-chart (10 ks) 130,- Kč/den
Velkoplošná TV (úhl. 120 cm) + DVD nebo notebook vč. ozvučení domácím kinem
(pouze učebna č.1)
200,- Kč/den
Multifunkční zařízení – kopírování, scan, tisk, ČB / A4 ČB, A4 - 2,- Kč/kopie
Mobilní PC učebna – 10 PC pracovišť pro max. 20 účastníků, PC lektora, vše propojeno v síti
10.000,- Kč/den

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.

* Při využití hodinové sazby k době výuky nutno připočítat 1/2 hodiny před a 1/2 hodinu po výuce.

Objednávky: tel.: +420 222 316 068
Fax: +420 222 316 267
obalka e-mail: sekr@i2000.cz
Ceník platný od 1. 1. 2013  

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.