Marketing CIMA B

Marketing CIMA B (120 výukových hodin)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti získané v kurzu CIMA A a především zdokonalit praktické dovednosti při aplikaci poznatků. Studium je zaměřeno na hlubší analýzu jednotlivých aspektů marketingové politiky a strategie firmy se značným důrazem na praktické implementační aktivity spojené s prováděním marketingových rozhodnutí. Práce v malých skupinách při řešení modelových příkladů a případových studií je podstatnou částí všech výukových modulů.  Kurz je určen absolventům kurzu CIMA A (zkouška CIMA A není podmínkou zařazení).

Osnova kurzu

Výzkum trhu a analýza dat - výzkum trhu, tvorba marketingového rozpočtu, analýza dat

Finance a obchodní strategie - finanční analýza, metody výběru investic, merketingové plánování, stanovení obchodní strategie, organizace marketingu

Mezinárodní marketing - mezinárodní marketing, vnitřní alalýza, vnější analýza, formulace hlavních problémů, reformulace cílů

Strategie a praktická implementace - volba strategie, kalkulace finančních důsledků zvolené strategie, krátkodobá a dlouhodobá strategie, praktická implementace - prováděcí marketingový plán.

Implementace, kontrola a shrnutí - řízení marketingové implementace, marketingový audit, opakovací lekce, příprava ke zkoušce

Marketingová hra (s podpoorou PC) 

Závěr kurzu

Po absolvování výukové části budou posluchači vyzváni k účasti na závěrečných zkouškách a úspěšní absolventi obdrží diplom CIMA - B, uznávaný v zemích EU. Podmínkou učasti na zkoušce CIMA - B je složení zkoušky CIMA - A.

Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • případové studie pro přípravu na zkoušku

Metodika kurzu

Práce v malých skupinách při řešení modelových příkladů a případových studií je podstatnou částí všech výukových modulů. Cca 15% času je věnováno počítačové simulaci skutečného trhu, kde skupiny účastníků mezi sebou soutěží o dosažení nejvyššího zisku.

Garant

Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.