Marketing CIMA C

 Nejvyšší stupeň vzdělávání v rámci sýstému CIMA. 

 Kvalitativní standardy školení na nejvyšší úrovni.
 Více o celém systému marketingového vzdělávání CIMA naleznete zde.

 
Marketing CIMA C

 

Co CIMA přináší:

  1. DOVEDNOST
  2. ZARUČENOU KVALITU LEKTORŮ A TUTORŮ
  3. AKTUÁLNOST + NOVÉ TRENDY
  4. PROVÁZANOST S PRAXÍ V ČR, KVALITATIVNÍ STANDARD KOMPATABILNÍ S EVROPOU
  5. KVALITU SYSTÉMU - JIŽ 9000 CERTIFIKOVANÝCH MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ CIMA A a CIMA B

Vzdělávání Marketing CIMA C je nejvyšším stupněm přípravy kvalifikační odbornosti marketingových pracovníků v České republice v rámci vzdělávacího a certifikačního systému CIMA. Je zaměřen na vrcholové řídící pracovníky.   

Cíl vzdělávacího programu

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zejména rozvinout komplexní strategické dovednosti a myšlení v oblasti marketingu v návaznosti na všechny další manažerské kompetence. Jeho úkolem je i rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností a tím přispět k úspěšnému strategickému řízení v rámci podnikatelského rozvoje společností.

 

Komu je vzdělávací program určen

Marketingový vzdělávací program je  zaměřen na vrcholové řídící pracovníky. Příprava je určena pro osoby s kvalifikací CIMA A a CIMA B s budoucím manažerským potenciálem, případně CIMA B s minimálně pětiletou praxí ve středním a vyšším managementu, dále pro absolventy VŠ s profilovým předmětem marketing (podnikání, podnikový management a marketing apod.) a pětiletou praxí ve vedoucí marketingové funkci. 
 

Metodika kurzu, forma studia
Nejnovější poznatky z oblasti marketingu a jiných oblastí budou získávány kombinací řady forem přípravy, a to od samostudia přes individuální konzultace se špičkovými odborníky jednotlivých oblastí. Výstupem přípravy bude zpracování odborné práce na vybrané téma s maximálním využitím návrhů a závěrů práce v manažerské praxi v marketingu, a to samotného účastníka nebo firmy (společnosti). Přínosem tedy bude nejen zvýšení odborné úrovně absolventa přípravy, ale i možnost řešení či vyřešení významných oblastí důležitých pro řízení jeho společnosti v rámci studia.

 

Závěr vzdělávacího programu
Získání kvalifikačních standardů v marketingu CIMA C bude ověřováno nezávislou certifikací odborné způsobilosti v návaznosti na definované kompetence a hodnotící standardy Certifikačního orgánu CIMA (CO CIMA).

 

Lektorské zajištění výuky
STRIKTNĚ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP!

Role tutora je klíčová, neboť vede celý kurz, kultivuje témata k řešení, nasměrovává a koordinuje poradenství s experty.
Ing. Miroslav Brábník, CSc. a Ing. Zdeněk Lenoch jsou oba lektoři CIMA se znalostí produktů CIMA A a CIMA B a zároveň poradci.
 
Doba trvání
9 měsíců, prezenční soustředění 7 x 2 dny, termíny zahájení vzdělávacího programu sdělíme na vyžádání popř. je kurz uveden v sekci "Otevřené kurzy". 

 

Cena kurzu
119.000,- Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka.
Informace o slevách zde.

 

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.
 

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.