Prodej CIMA B

 
NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MARKETINGU A PRODEJE V ČR.


 

 

 
Cíl kurzu
Účastníci certifikovaného kurzu získají vysoce efektivní formou výuky odborné znalosti a dovednosti, které výrazným způsobem ovlivní chování i výkonnost pracovníků prodeje a prodejních týmů s cílem zvýšení efektivnosti prodeje a všech souvisejících činností. Kurz vychází z marketingového pojetí strategické role prodeje a jeho řízení a komplexního marketingového pohledu na trh a zákazníka. Přispěje u absolventů ke změně obchodního myšlení, ke snazšímu ztotožnění se s marketingovou a prodejní strategií své firmy, k získání konkurenční výhody a tím i k výraznějšímu uplatnění v tržním prostředí.
Kurz vychází z osvědčené struktury a metodiky kurzů CIMA. Závěrečná nezávislá certifikace upevní získané znalosti a umožní dosáhnout vyšší kvality a standardizace veškerých procesů v oblasti prodeje.


Komu je kurz určen

Kurz je určený manažerům prodejních týmů, vedoucím obchodním zástupcům, pracovníkům obchodních oddělení, manažerům obchodních firemních strategií. Kurz je rovněž určen účastníkům kurzu Prodej CIMA A.
 

Osnova kurzu (rozsah - 5 x 2 dny)

 • BLOK 1
  Kapitola 1:
  Prostředí prodeje
  Kapitola 2: Databáze a práce s nimi
  Kapitola 3: Prognózy prodejů
 • BLOK 2
  Kapitola 4: Plánování prodeje
  Kapitola 5: Řízení distribučních kanálů
 • BLOK 3
  Kapitola 6: Finanční výsledky a kontroling
  Kapitola 7: Tvorba rozpočtu
 • BLOK 4
  Kapitola 8: KAM  péče o klíčové zákazníky
  Kapitola 9: CRM  budování vztahů se zákazníky

  Kapitola 10: Mezinárodní prodej  interkulturní komunikace
 • BLOK 5
  Kapitola 11: Řízení prodeje
 • BLOK 6
  Kapitola 12: Pokročilé prodejní dovednosti
 • BLOK 7
  Kapitola 13: Psychohygiena a řízení času
 • BLOK 8
  Kapitola 14: Manažerské dovednosti - techniky
  Kapitola 15: Kontrola obchodních zástupců (OZ)
 • BLOK 9
  Kapitola 16: Řízení lidských zdrojů
 • BLOK 10
  Kapitola 17: Právní aspekty prodeje

Závěr kurzu
Kurz Prodej CIMA B je zakončen nezávislou certifikací prováděnou CIMA dle standardů a norem certifikace a v souladu s příslušnými pravidly CIMA (Zkouškový řád). Certifikace prokazuje shodu schopností a dovedností absolventa kurzu Prodej CIMA A s  vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi popisovanými v profilu absolventa.
 
Studijní materiály
Pro každý blok učební texty doplněné pracovními sešity a listy se zadáním cvičebních příkladů a případových studií a jejich řešení. 
 
Metodika kurzu, forma studia
Náplň kurzu je rozdělena do výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a tréninkem modelových situací. Počet účastníků kurzu do 12 osob.
 
Lektorské zajištění
Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.
 
Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1, nebo dle požadavku klienta.

Termín závěrečných zkoušek
Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu.

Garant
Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

 

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.