Mezinárodní vzdělávací projekty - ukončené

COMPETE..! – Evropský model strategického řízení kompetencí v MSP v turistickém průmyslu

 

 

Jedná se o mezinárodní projekt realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, konkrétně Programu Leonardo da Vinci, který je zaměřen na podporu výukových a vzdělávacích potřeb všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy (na jiné než vysokoškolské úrovni) a současně na podporu institucí a organizací nabízející toto vzdělávání a přípravu.

V projektu se konkrétně jedná o přenos inovace (nového produktu) z jiné země EU do podmínek České republiky. V rámci realizace, která je plánována v období 01/2011 – 12/2012, dojde k transformaci již vytvořeného ICT nástroje na konkrétní podmínky českého turistického průmyslu (HORECA sektor) s přednostním zaměřením na malé a střední podniky (MSP). Nově vzniklá softwarová aplikace bude představovat pro management, majitele MSP (ubytovací a stravovací služby) pomocný nástroj pro definování strategických cílů organizace a současně jednoduchý nástroj pro zhodnocení stupně znalostí a dovedností jejich zaměstnanců nutných pro dosažení právě těchto stanovených strategických cílů.

==============

01.12.2012
V období 12/2012 - 01/2013 bude probíhat testování vyvinuté webovské aplikace v podmínkách malých a středních podniků z HORECA sektoru. Zájemci z řad těchto podniků se mohou hlásit na adrese: konzultace.compete@i2000.cz

==============

12.12.2012
Jako technickou a metodickou podporu jsem pro účastníky testování ustanovili Národní kontaktní místo v sídle naší společnosti.

Kontaktní osoba:

Jakub ŠKÁBA - manažer projektu v ČR 
Telefon: +420 222 316 068 (volat můžete ve všední dny: 9:00 - 17:00 hod.)
E-mail: konzultace.compete@i2000.cz

 Více o projektu: www.tourism-strategy.eu
 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.