Projekt ERASMUS+, E-Education

Projekt E-EDUCATION
Název projektu: E-EDUCATION

Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA204-051074

Termín realizace: 01.11.2018 - 31.10.2020
Hlavním cílem mezinárodního projektu E-EDUCATION je zvýšit počet dospělých, kteří sebudou celoživotně vzdělávat. Tohoto cíle by mělo být dosaženo pomocí unikátníporadenské platformy, která bude propojovat uživatele s poradci/lektory/osobyvěnující se celoživotnímu vzdělávání. Platforma by měla obsahovat mnoho různýchnástrojů jako je např. kalendář, databázi poradců/lektorů/osoby věnujících seceloživotnímu učení, online kontaktní nástroje (videokonference, chat) aoriginální vzdělávací materiály, které pomohou rozvíjet kompetence a rozšiřovatznalosti uživatelů.
Dílčími cíli projektu jsou:
  • zlepšení dostupnosti vzdělávacích nástrojů což povede k usnadnění využívání neformálního vzdělávání s využitím moderních technologií,
  • vytvoření prostoru/platformy s otevřenými vzdělávacími zdroji pro dospělé,
  • umožnění využívání neformálního vzdělávání dospělými z menších měst, venkovských oblastí,
  • zvýšení počtu účinných pracovních řešení pro poradce/lektory/osoby věnující se celoživotnímu vzdělávání.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.