Mezinárodní vzdělávací programy - realizované

EEC – European Entrepreneurs Campus

 

     

 

Naše společnost administrativně zajišťuje pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR projekt nazvaný  European Entrepreneurs Campus (EEC). Jedná se o projekt realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací, spadající pod Program celoživotního učení. Multilaterální projekty „Přenos inovací“ jsou obecně zaměřeny na přenos (adaptaci a implementaci) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy.

Projekt EEC poukazuje na důležitost podnikání, které je v dnešní době chápáno jako klíčový element při tvorbě nových pracovních míst, zlepšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu napříč Evropou. Celkovým cílem projektu je položit základy pro multidisciplinární model na podporu podnikání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Projekt pracuje s „příkladem dobré praxe“ – s komplexním modelem metodik a nástrojů pro stimulaci podnikavosti studentů i akademických pracovníků na Univerzitě jižního Dánska. Zmíněné metodiky a nástroje, které jsou na univerzitě běžně používané podnikatelským centrem IDEA, budou v průběhu realizace celého projektu adaptovány na specifické podmínky cílových zemí „transferu inovace“ – tzn. České republiky, Itálie a Španělska.

Za Českou republiku jsou hlavními partnery projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Vysoká škola finanční a správní (VŠFS). Zahraniční partnery jsou potom Polsko: BD Center, Dánsko: Podnikatelské centrum IDEA, Univerzita jižního Dánska, Španělsko: IEPL, Španělský institut pro rozvoj produktivity práce, Univerzita v Seville, Itálie: Region Toskánsko, Oddělení technologického transferu služeb a infrastruktury, Univerzita v Pise.


Kontaktní osoba:
Jakub ŠKÁBA - manažer projektu v ČR
Telefon: +420 222 316 068
E-mail: jakub.skaba@i2000.cz


 Více o projektu: www.tourism-strategy.eu
 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.