Poradenství k ESF ČR

Poskytujeme poradenství v oblasti identifikace zdrojů a možností jejich čerpání pro realizaci projektů spadajících do oblastí podporovaných finančními zdroji ze strukturálních fondů EU či národních rozpočtů. Pro plánovací období 2007 - 2013 se jedná zejména o následující operační programy a zejména priority poskytující rozvoj znalostní ekonomiky, podpory vstupu na trh práce a dalšího vzdělávání pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti:

  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Operační program Praha - Adaptabilita
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Na služby k financování projektů ze strukturálních fondů EU:

  • doporučení vhodných programů pro konkrétní potřrby (projekty) klienta
  • návrh možných zdrojů na spolufinancování projektů
  • dohled nad přípravou projektových žádostí
  • vyhodnocení předpokladů projektů k získání dotace z fondů EU
  • zpracování formuláře projektových žádostí o dotaci, vč. návrhu projektu
  • spolupráce při zajišťování administrace spojené s podáním projektových žádostí či při realizaci projektů.© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.