FTB, Find the Best

Najít toho nejlepšího – Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích

Nové:
Od 01/08/2005 bylo v České republice zřízeno kontaktní poradenské místo pro podporu implementace systému do praxe. Poradenství a podpora je pro veřejné subjekty - zejména české municipality - v rámci realizace projektu zcela zdarma. V případě zájmu o nástroj či celý projekt se můžete s důvěrou obrátit na naše kontaktní místo.

Kontaktní místo:
INSTITUT INPRO, a.s.
Martina BELASOVÁ
manažerka projektu v ČR
Samcova 1177/1
110 00 Praha 1
 
Telefon: +420 222 316 068
E-mail: martina.belasova@i2000.cz


 

Naše společnost má čest být jediným českým partnerem multilaterálního projektu vývoje inovace (Development of Innovation - DOI) realizovaného v letech 2013 - 2015 v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci. V rámci programu DOI jsou realizovány pečlivě vybranné projekty, které mají velký mezinárodní přesah, vysokou důležitost a předpokládá se, že budou mít zadní dopad na evropský region.

Tématem a cílem projektu je vyvinout a poskytnout beneficientům uživatelsky přívětivý počítačový nástroj, který výrazným způsobem po všech stránkách pozitivně ovlivní náborový proces zaměstnanců do veřejných suběktů.

V současné době disponujeme plně funkční verzí sysému lokalizovaného na české podmínky a pracujeme se zájemci s řad municipalit na zkušebním ostrém testování pro vytvoření finální verze nástroje.

https://www.ftb-admin.eu/system

Nábor, výběr a adaptace nově přijatých zaměstnanců jako činnosti z oblasti řízení lidských zdrojů mají významný, až zásadní, dopad na kvalitu fungování veřejných subjektů. Proto se hledají řešení, která umožní najít zaměstnance s potřebnými znalostmi a kompetencemi pro zajištění pracovních činností v co nejkratším čase a při dodržení kvality a průhlednosti náborového procesu.  FTB systém pokrývá celý náborový proces, tj. od definování potřebných pracovních činností a kompetencí, přes až čtyřstupňový výběr a jmenování nového pracovníka až po definování jeho dalšího rozvoje. Přitom systém poskytuje řadu potřebných a požadovaných vlastností a výhod:

  • transparentnost náborového procesu (daný postup, závazné požadavky na kandidáty, jasné pracovní činnosti),
  • rychlost - urychlení procesu přijímání pracovníků prostřednictvím on-line sběru údajů,
  • flexibilita při výběru formy výběru kandidátů,
  • kontrola celého procesu z jednoho místa,
  • zajištění objektivního ověření a schválení všech požadavků a závěrů,
  • opakování procesu (pomocí šablon),
  • profesionalizace - zvýšení kompetencí personalistů a odpovědnosti vedoucích pracovníků.

Navíc obsluha systému FTB je poměrně snadná, mùžeme zaručit, že ji zvládne každý běžný užiivatel PC. Přesto v případě jakéhokoli problému poskytuje klientùm telefonickou i e-mailovou poradnu a konzultace zdarma kancelář vedoucího partnera projektu společnost Orange Hill v Polsku, nebo partnerů projektu v Rakousku, České republice, Řecku, Španělsku či Itálii.

Prezentaci projektu a vyvinutého systému v českém jazyce si můžete prohlédnout: zde.


 Schéma procesu náboru včetně follow-upu

 


 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.