Projekt ERASMUS+, FUTURE

Projekt The Future of Learning - Budoucnost učení


Název projektu: [FUTURE] Future of the Learning | Budoucnost učení

Číslo projektu: 2017-1-PL01-KA245-038721

Termín realizace: 01.10.2017-30.09.2019

Projektový záměr společně vymysleli a připravili tři organizace působící v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých, a to: Nowe Motzwacyje z Polska, UK Butterflies z Velké Británie a Institut INPRO z České republiky. Projekt je v souladu s prioritou programu ERASMUS+ pro oblast VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: Rozšíření a rozvoj kompetencí pedagogů, Horizontální priorita: Dosažení vhodných dovedností a kompetencí na vysoké úrovni a VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: Zvyšování poptávky a účasti prostřednictvím účinných aktivačních strategií. Současně má projekt přímou vazbu a dopad na vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání

Jedná se o dvouletý projekt realizovaný v rámci komunitárního programu ERASMUS+, konkrétně v rámci Kličové akce 2, Strategických partnerství pro oblast vzdělávání dospělých.

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost neformálního vzdělávání dospělých pomocí mobilních aplikací a zvýšit efektivní pracovní nástroje pedagogů u dospělých.

Další podrobnější informace o realizaci proejektu a aktuality nalecnete v jednotlivých sekcích dostupných na levé straně webové stránky.
Projektová platforma: https://future.nm.com.pl/© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.