Umění prezentace

Umění prezentace

Cíl kurzu

Prezentovat zásady a pravidla prezentace speciálních virtuálních produktů. Procvičit prezentaci na základě zpětné vazby (video) a trénovat odstranění chyb. Interaktivním výcvikem naučit účastníky efektivnímu mluvenému projevu za využití hlasu i řeči těla, zvládání trémy, přípravě prezentace a její skladby, odhadu posluchačů i jejich cílenému ovlivnění. Podpořit rozvoj prezentačních schopností a dovedností a zvládnout prezentaci svých myšlenek  a názorů.

Komu je kurz určen

Střední a výkonným management společnosti

Perspektivním pracovníkům z oblasti obchodu.

Metodika výuky

Výuka je vedena interaktivní formou s využitím simulačních cvičení, která přispívají k praktickému ověření získaných poznatků. Je složena z výkladové části, z týmových cvičení, videotréninku  a z diskuse v modelových situacích. Důraz je kladen na praktické aplikované poznatky a dovednosti a praktické řešení problémových situací.

Program

 • Seznámení a očekávání účastníků, stanovení pravidel
 • Seznámení s produktem a přístupy k motivaci zákazníka
 • Formy prezentace (formální, neformální, mezi čtyřma očima, větší skupina atp.)
 • Struktura  prezentace
 • Příprava na prezentaci – zásady pro počítačové prezentace
 • Úvod a úvodní věty, představení
 • Hlavní část a argumentace: co přesvědčuje, co dynamizuje
 • Souhrn a závěrečné věty
 • Diskuse – jak reagovat na námitky
 • Prostředky prezentace a jejich využití (od PC po flipchart a zpětný projektor)
 • Základy rétoriky: jak mluvit, triády, řečnické otázky atp.
 • Tréma a její zvládání – pravidla , body language
 • Výcvik před kamerou se zpětnou vazbou

Rozsah kurzu: 2 dny

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.