Osobnost zástupce firmy, péče o zákazníka, efektivní telefonování

Osobnost zástupce firmy, péče o zákazníka, efektivní telefonování

Cíl kurzu

Prohloubení znalostí a dovedností účastníků kurzu v oblasti  komunikace se zákazníkem, péče o zákazníka, zvládání stresu, řešení  konfliktních  situací.

Posluchač si osvojí  techniky pro profesionální jednání při telefonickém a osobním styku se zákazníkem a tím  při jejich aplikaci přispěje k vytvoření či udržení image společnosti.

Určeno

Zástupcům odd. zakázek, odd. marketingu, sekretářkám, recepčním a všem dalším, kteří přijdou do styku se zákazníkem.

Metodika školení

Metodika je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů. Výuka je složena z výkladové části a výcviku,  důraz je kladen na sdělování prakticky využitelných poznatků . Využito bude audiovizuální a didaktické techniky.

Tematická náplň

Osobnost zástupce firmy

 • Image
 • Vlastnosti zástupce firmy
 • Sebepoznání, sebehodnocení, seberozvoj
 • Pozitivní myšlení
 • Komunikace verbální, neverbální
 • Asertivita
 • Vedení rozhovoru
 • Stres a jeho zvládání
 • Řešení konfliktních situací
 • Videotréning

Péčeo zákazníka – Efektivní telefonování

 • Systém marketingového řízení firmy
 • Vnitřní zákazník – marketingová filozofie řízení firmy
 • Kontakt se zákazníkem
 • Přístup k zákazníkovi
 • Analýza potřeb zákazníka
 • Činnost vedoucí k uspokojení zákazníka
 • „Jak snadno přijít o zákazníka“ – výukový vedeoprogram
 • Typy chování při telefonování
 • Rozdíly v chování při telefonování a přímém styku
 • Co vás při telefonování může nejvíce znechutit?
 • Práva uživatele telefonu
 • Fáze telefonního rozhovoru
 • Profesionální chování při telefonování
 • Práce s telefonem
 • Jaký typ chování při telefonování je pro vás typický – test
 • „Jak správně telefonovat“ - výukový videoprogram

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.