Logistické minimum

Logistické minimum

Cíl kurzu

Snižování nákladů, optimalizace rychlosti obratu, množství zásob, logistický řídící koncept sladění funkčních procesů a aktivity.

Komu je kurz určen

Všem, kteří se setkávají s logistickými procesy a to jsou: řídící pracovníci výroby, výrobní ředitelé, podnikoví logistici, obchodní ředitelé, pracovníci zásobování, odbytu a nákupu.

Tematická náplň

Úvod do problematiky hmotných toků a logistiky

 • Pohyb hmot - nezbytná součást reprodukčního procesu
 • Systémový přístup a integrované pojetí hmotných toků
 • Předmět a základní pojmy logistiky
 • Hlavní logistické problémy symptomy
 • Úkoly, možnosti a šance logistiky

Podniková logistika

 • Logistika - relevantní faktor úspěchu podniku na trhu
 • Průřezová funkce logistiky
 • Logistika jako nástroj řízení, logistický management
 • Optimalizace struktury podniku
 • Racionalizační rezervy

Zásoby
Náklady
Průběžná doba a časový průběh zakázkového řízení
Struktura výrobku a její účinky na výrobu

Informační logistika

 • Funkce informačních systémů v logistice
 • Struktura informačního systému
 • Komunikační systémy

Logistické veličiny

 • Určující veličiny
 • Odvozené veličiny
 • Systém logistických ukazatelů

Kritéria výběru a dimenzování logistických prostředků a systémů

 • Kritéria výběru
 • Dimenzování prostředků
 • Časový fond strojů a zařízení

Logistické plánování

 • Účel plánování a druhy plánů
 • Logistické plánování
 • Postup při plánování logistického systému
 • Průběh plánování logistického systému
 • Plánování logistických procesů
 • Modelování a simulace jako nástroje plánování

Materiálový management

 • Logistika ve výrobních podnicích
 • Projektový a procesní průmysl
 • Potřeba materiálu, plánování
 • Moderní metody řízení materiálového toku
 • Řízení rozpracované výroby

Vzdělávání a odborná způsobilost pro výkon funkcí v logistickém řetězci

 • Vzdělávání v logistice a kvalifikační deficit
 • Kvalifikační požadavky pro výkon funkcí v logistice
 • Cesta ke zvyšování kvalifikace

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.