Zavádění systému TQM

Zavádění systému TQM

Program kurzu

TQM - seznámení s filosofií managementu totální kvality jako s moderním systémem řízení jakosti

 • základní východiska a problémy současného řízení jakosti
 • vývojové změny v myšlení a chápání kvality (nutné pro pochopení dnešních náročností na střední management a všechny zaměstnance
 • vymezení a analýzy vybraných základních pojmů z řízení jakosti
 • politika jakosti EU v kontextu s ČR (praktická ukázka „bílých knih
 • ES/EU“, dominantních pro naši součinnost s EU)
 • stěžejní přístupy k progresivnímu řízení a zabezpečování kvality
 • TQM a moderní strategie řízení
 • vícedimenzionální pojetí kvality v různých kategoriích řízení
 • kritická analýza, klady a zápory norem ISO 9000
 • rámcové aspekty současné i budoucí úspěšnosti firem zaměřené na kvalitu
 • oceňování firem dle přijatých kritérií hodnocení evropského modelu TQM
 • „význam samohodnocení“ a „benchmarkingu“ pro business excellence
 • personální management jako nejdůležitější kategorie úspěšné strategie řízení jakosti (moderní přístupy k pojetí lidských zdrojů, lidskému potenciálu, zvýšení kompetencí apod.)
 • principy, podstata a analýza motivačních systémů
 • základní nástroje a kritéria pro řízení, kvantifikaci, hodnocení a zdokonalování kvality výrobků, služeb a firmy jako celku
 • environmentální politika (EMS)jako nedílný a neopominutelný postulát totální kvality
 • ekonomika kvality (náklady na kvalitu, formy a přístupy ke zvyšování efektivity apod.), nelineárnost kvality a ceny
 • přehledné uspořádání „japonské úspěšnosti“ v různých kategoriích (strategie, prostředky, cíle, motivační systémy, kroužky kvality, Kaizen, Kanban, samurajské přístupy apod.)
 • záměry v řízení kvality pro nejbližší období
 • doplňující témata se zkušenostmi ze zahraničí z nejúspěšnějších
    firem, motivační systém KVP kvadrát, systém PDCA, informace o nových a připravovaných zákonech, nařízeních vlády apod.

Fáze zavádění TQM do praxe
(ukázky výcviku z technik řešení problémů a budování týmů)

Čtyři fáze zavádění TQM

Fáze 1

 • Plánování, analýza stavu potřeb
 • Vytváření organizační struktury TQM, obsah jednotlivých činností

Fáze 2

 • Vzdělávání a školení - základy tvorby týmů a efektivní týmové práce
 • Základy vedení lidí
 • Techniky SPC a jejich použití, jak řešit problémy

Fáze 3 - Realizace rozvoj a podpora týmů zlepšování kvality v:

 • řídicích procesech
 • výrobních procesech
 • službách
 • technikách řešení problémů

Fáze 4 - Následná podpora

 • proces transformace jako integrální součást života společnosti
 • zapojení všech zaměstnanců do zlepšování procesů výroby, řízení a služeb,celkové používání PDSA
 • výcvik brainstormingu na metody autokontroly
 • ukázky týmového řešení problémů pomocí Ishikawova diagramu

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti  INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.