Vedení lidí k jakostní práci (ISO 9000, TQM)

Vedení lidí k jakostní práci (ISO 9000, TQM)

Program kurzu

  • Kompetence mistra k vedení lidí
  • Zásady motivace pro jakost a jejich aplikace v praxi
  • Motivační podmínky a prostor pro jakost
  • Jak ovlivňuje komunikace mistra motivační proces k jakosti
  • Techniky a metody motivace k jakosti
  • Charakteristiky jakostní motivace
  • Jak může mistra pracovat na vlastní osobní jakosti
  • Demotivační faktory a bariéry v jakosti
  • Motivace zprostředkovaným kontaktem  - manažer a pracovník

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

 Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf –  ředitel společnosti  INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.