Vedení lidí a jejich motivace

Vedení lidí a jejich motivace

Cíl kurzu

Hlavním cílem kurzu je předat vedoucím pracovníkům znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí všech činností spojených s vedením pracovních kolektivů a prohlubující znalosti v oblasti řízení a komunikace.

Kurz je určen

Střednímu a výkonnému managementu společnosti

Metodika kurzu

Výklad lektora, hraní rolí, brainstorming, diskuse.

Tematická náplň:

 • Úkoly středního managementu při vedení lidí, organizování a vyjednávání
 • Moderní metody a systémy při vedení lidí
 • Styly vedení
 • Jaký typ vedoucího jsem - cvičný příklad
 • Osobnost vedoucího
 • Formální a neformální autorita vedoucího pracovníka
 • Interpersonální styl - test
 • 5 způsobů jak pomoci lidem - cvičný příklad
 • Motivace a stimulace
 • Co motivuje a demotivuje
 • Vnitřní motivace - Maslow-potřeby a jejich uspořádání
 • Vnější stimulace - zákon spirálovitého nárůstu pořeb
 • Jaké mám aspirace a odolnost - sebepoznávací test
 • Jak rozvíjet původcovství - pěšák x původce, pěstování vlastní odpovědnosti
 • Delegování
 • Delegování pravomocí
 • Výhody a bariery delgování
 • Zhodnocení a závěr kurzu

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.