Komunikace a sociální dovednosti pro vedoucí pracovníky

Komunikace a sociální dovednosti pro vedoucí pracovníky

Cíl kurzu

Výcvik a školení středního managementu (THP) a mistrů, v komunikačních dovednostech při přesvědčování a sebeprosazování na pracovišti. Praktický výcvik v komunikačních dovednostech, asertivitě a sebeprezentace názorů s aplikacemi do výrobní a podnikové praxe.

Obsah a tématický popis kurzu 

  • Základy komunikace - verbální komunikace, důležitost pořadí podávaných informací, slovní významy, - neverbální komunikace: paraligvistika, body language. Test empatie.  Výcvik v aranžmá vyjednávací situace.
  • Základy pozitivní komunikace (I´m OK - You´re OK). Verbálně pozitivní věty.
  • Umění přesvědčit : 10 pravidel jak přesvědčovat . Pořadí informací, informační nárazník . Jak aktivně naslouchat - parafrázování. Výcvikový příklad „kolo“.
  • Asertivita : základní pravidla a techniky . Nácvik asertivity v příkladech a praxi: Jak říci ne, jaká jsou práva, ukázky technik (gramofonová deska a 7 dalších technik). Jak kritizovat a jak kritice čelit.Výcvik asetrivity.
  • Komunikační hry a obřady. Transakční analýza : úrovně komunikujícího já, kontaminovaná a zkřížená komunikace. Hry s nulovým koncem a jak jim čelit.
  • Efektivita skupiny a komunikace : příklady na přežití.
  • Prezentace názorů a vystupování na veřejnosti: zásady, výcvik.
  • Asertivní kritika druhých : lepší je ale informovat a používat otázky : výcvik. Jak asertivně reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku.
  • Řešení konfliktů na pracovišti : strategie a taktika řešení konfliktů (kdy hledáme rozumný kompromis, kdy ustoupit a kdy trvat na svém).

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.