Asertivní komunikace

Asertivní komunikace

Cílem kurzu je posílit komunikační dovednosti  účastníků, naučit je zvládat i problémové situace, uvědomit si co to je arestivita a jak se bránit manipulaci.

Kurz je určen

Střední a výkonným management společnosti

Metodika kurzu
Kurz je veden interaktivní formou s využitím simulačních cvičení, která přispívají k praktickému ověření získaných poznatků. Důraz je kladen zejména na zvládnutí všech činností spojených předcházením a řešením konfliktních situací pomocí facilitativní metody, učení prožitkem, modelových situací a videoanalýzy.
n
 
Osnova
 • Úvod, očekávání, stanovení pravidel výcviku
 • Zjištění komunikačních dovedností a efektivity komunikace frekventantů v přímém cvičném případu
 • Typy jednání 
 • Test osobního stylu komunikace a jednání ve vztahu k druhým
 • Transakční analýza
 • Asertivní = dospělé chování
 • Test asertivity
 • Jak čelit manipulaci
 • Asertivní práva
 • Asertivní dovednosti a techniky a jejich nácvik
 • Modelové situace -  práce s kamerou, analýza
 • Typy konfliktů a jejich zvládání
 • Modelové situace -  práce s kamerou, analýza
 • Test stylu chování v konfliktních situacích
 • Vyrovnávání se s kritikou
 • Komunikace v náročných situacích a s problematickými jedincemi
 • Modelové situace -  práce s kamerou, analýza
 • Zvládání vlastných emocí a emocí u druhývh
 • Hodnocení výcviku a závěr

Rozsah kurzu: 2 dny

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Závěr studia je zaměřen na zajištění zpětné vazby formou zpracování  závěrečné aplikační práce a její obhajoby. Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.