Brainstorming a jeho moderace

Brainstorming a jeho moderace

Cíl kurzu

Metodou brainstormingu a koučování analyzovat a ujasnit vise a strategii firmy. Najít řešení a konkrétní odpovědi na dané téma.

Komu je výcvik určen

Managementu společnosti.

Metodika výuky

Facilitace porady managementu firmy.

1. Úvod

 • Seznámení a očekávání účastníků, stanovení pravidel.

2. Formy a metody brainstormingu

 • Seznámení s metodou brainstormingu v kombinaci s koučováním (cíle programu).
 • Brainstormingová rozcvička na uvolnění atmosféry.
 • Brainstorming na určení hlavních cílů firmy.

3. Stanovení vize

 • Realita: určení hlavních charakteristik současného stavu.
 • Brainstormingové určení možných alternativ řešení.
 • Stanovení priorit v oblasti trhu, produktu a celkové orientace.
 • Stanovení vize a strategie firmy.

4. Brainstormingové posouzení bariér v realizaci

 • Stanovení požadavků na osobnost.
 • Rozbor nápadů.
 • Výběr alternativ (posouzení finanční stránky).

Poznámka: Pro určení vize a další strategie firmy by bylo vhodné zadat všem účastníkům „samostatný úkol“, který bude zaměřen na řešení problémů v následujících oblastech:

 • stanovit základní cíle v oblasti obchodní - trhu (priority trhu),
 • v oblasti produktu ( struktura a priority služeb),
 • analýzu reality (určení silných a slabých stránek současného stavu firmy).

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.