Asistentka - sekretářka

Asistentka - sekretářka

Cíl kurzu

Sekretářka-asistentka musí být tvůrčí, dynamická osobnost, která umí účinně pracovat s informacemi, umí úspěšně jednat se zákazníky i spolupracovníky, je samostatná a spolehlivá.

Cílem kurzu je zvýšit image osobnosti sekretářky-asistentky, zvýšit účinnost jejího společenského chování a vystupování, naučit ji jednání s našimi i zahraničními partnery.

Posluchačky se naučí znát své přednosti a potlačovat své nedostatky. Naučí se uplatňovat svůj osobní styl.

Metodika kurzu
Výuka je složena z výkladové části a praktických ukázek s použitím kamery a následného rozboru, hledání praktických východisek a správných reakcí.

Obsah

l. Blok

Pravidla etiky a etikety pro sekretářky - asistentky,  kultura chování,  přijímání návštěv, návštěvnický servis

 • Základní faktory tvorby pozitivního image
 • Základní pravidla společenské etikety
 • Vytváření žádoucích pracovních vztahů „sekretářka - šéf„
 • Firemní loajalita
 • Organizace dne
 • Time management
 • Pravidla přijímání návštěv, výraz, vstřícnost jednání
 • Společenský servis pro návštěvníky, při jednání s klienty a při pracovních poradách
 • Společenský servis při pracovních akcích, prezentacích apod. 
 • Efektivní a profesionální telefonování, navázání kontaktu
 • Pracovní porady
 • Pozitiva a negativa verbální a neverbální komunikace  - praktické užití
 • Jednání s obtížným klientem
 • Obecná pravidla společenského chování ve styku se zahraničními partnery
 • Společenské chování v různých praktických situacích /představování, podávání ruky, práce s vizitkou/
 • Pravidla stolování na významných společenských akcích, servírování

2. blok

Jak prezentovat sebe a firmu

 • Barvy - barevné typy, stupeň kontrastu, psychologie barev /praktické ukázky, pomůcky, testy, barva vlasů - paruky/
 • Proporce postavy a oblékání - vhodné  tvary,  linie,  plochy  barev,  využití  barevného rozdělení a sjednocení,  nákresy postav /přítomných typů/,  nakreslení vhodného řešení oděvů, linií, celková skladba šatníku, využití doplňků, praktické ukázky
 • Působení tváře - vhodný make-up dle typu obličeje, modelace obličeje pomocí světlých a tmavých barev, vhodné líčení pro různé příležitosti, tvar účesu, výběr vhodné vůně, praktické ukázky a instrukce
 • Osobní styl - co vytváří úspěšný dojem, druhy stylů, profesionální vzhled, analýza oblečení podle fyzického typu, praktické ukázky a instrukce

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.