Příprava a realizace obchodního případu

Příprava a realizace obchodního případu

Cíl kurzu

Výcvikový program s cílem vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi pro zvýšení efektivnosti obchodní činnosti a exportní výkonnosti společnosti, včetně seznámení s novými předpisy a legislativou v obchodní činnosti souvisejícími se vstupem do EU.

Kurz je určen

Pracovníkům obchodních úseků, majícím na starost smluvní dojednání, přípravu a realizaci výrobních zakázek na základě předané dokumentace a dojednaných podmínek pro různé společnosti.

Obsah:

Marketing zahraničního obchodu

 • systém vyhledávání obchodních případů
 • nabídková, poptávková služba
 • podnikový informační systém
 • informace nezbytné pro obchod
 • vyjednávací taktika
 • odhalení slabých míst obchodního partnera

Podmínky a realizace obchodního případu

 • fáze obchodního případu
 • neprodávají vlastnosti, ale výhody produktu
 • platební podmínky v souladu s bankovními produkty EU a OECD
 • odlišnosti platebních instrumentů ČR a EU
 • předpokládané korekce bankovních operací ČR po vstupu do EU
 • předpokládané problémy v devizových platbách v průběhu transformace ČR do EU
 • moderní trendy ve financování zahraničního obchodu používané v EU, státech OECD a států sdružených ve WTO
 • tendry a výběrová řízení v EU
 • předpokládané konverze obchodní politiky a obchodních případů
 • před zavedením EURO
 • v průběhu garanční lhůty
 • po plném zavedení EURO
 • transformace obchodních pravidel a legislativních rámců /cla, certifikace, dumping apod./ ČR v rámci přípravy na vstup do EU

Financování

 • platební instrumenty a platební nástroje užívané v zahraničním a tuzemském obchodu /akreditivy, směnky, šeky, záruka/
 • státní podpora exportu, její realizace a disharmonie s pravidly EU
 • netradiční produkty na podporu exportu
 • banka a její role v průběhu realizace obchodního případu
 • banka jako inkasní středisko ošetřující kurzové a teritoriální změny
 • obchodních partnerů

Platební styk a pohledávky

 • strategie a prevence proti vzniku pohledávek
 • způsoby a možnosti řešení vymahatelnosti pohledávek v ČR a zahraničí
 • práce s pohledávkami v rámci států EU
 • pohledávka = zajímavé zboží
 • penalizace

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.