Metodika přípravy kurzů

Vzdělávání a trénink "na míru" přímo ve firmě má mimořádný efekt. Proto nabízíme pro konkrétní firmy zajištění realizace systémů dlouhodobé přípravy zaměstnanců, jednotlivých kurzů, tréninkových programů, manažerských her navrhovaných a připravovaných na základě firemních potřeb a požadavků  a v souladu se strategickými cíli našeho zákazníka.

Tento způsob přípravy přináší zejména:

- vysokou efektivitu vzdělávacího procesu hublot replica watches
- dokonalé respektování potřeb a požadavků firemních pracovních týmů
- možnost okamžité aplikace teoretických znalostí na konkrétní firemní praxi při výuce
- možnost řešení reálných provozních úkolů v rámci výukového procesu
- rychlejší zavedení potřebných změn ve firemních procesech
- zavedení efektivní týmové práce a hlubší spolupráce školených zaměstnanců

Cena

Cena kurzů "na míru" je individuální a je stanovena podle skutečných nákladů, upřesnění rozsahu, místa konání a počtu účastníků. Pohybuje se v mezích 18 - 22 tis. Kč den  pro cca 20 účastníků.

Příprava a realizace kurzů "na míru"

je rozdělena do tří etap, jejichž cílem je připravit vysoce kvalitní program vycházející ze znalostí potřeb a požadavků zákazníka, z jeho strategie a firemní kultury, a zajistit jeho efektivní realizaci.

Jednotlivé etapy:

1. etapa

  • analýza potřeb a požadavků, stanovení cílů, návrh možností žešení
  • výběr a analýza posluchačů a jejich potřeb
  • návrh vzdělávacího programu včetně učebních osnov, výběru lektorů, metod výuky, studijních textů, časového rozvrhu i finančního rozpočtu
  • zhodnocení, úpravy a schválení programu

2. etapa

  • realizace programu a jeho kontrola

3. etapa

  • vyhodnocení programu účastníky, klientem, lektory
  • návrh dalšího postupu přípravy

Organizační zajištění

přípravy a realizace programů je součástí komplexně poskytovaných služeb. Zajišťujeme výukové prostory, technické a didaktické vybavení, občerstvení v průběhu výuky, stravování, ubytování a dopravu.

Součástí programů může být i zajištění sportovních, relaxačních, zdravotních či společenských večerů na základě požadavků zákazníka. Školení může být realizováno ve všední dny o sobotách i nedělích, eventuelně jako prodloužené víkendy (čt, pá, so, event. i neděle apod.).

Součástí kurzů "na míru" může být i poradenská a konzultační činnost, kterou zajišťujeme vlastními odborníky nebo ve spolupráci s poradenskými či konzultačními společnostmi. Realizaci kurzu jsme schopni uskutečnit do 1 měsíce od závazné objednávky.

Firemní jazykové kurzy

Nabízíme jazykové kurzy Angličtiny, Němčiny, Španělštiny a Francouzštiny pro začátečníky i pokročilé a specializované kurzy zaměřené na obchodní praxi.
Kurzy je možno realizovat běžnou i konverzační formou.

V případě zájmu Vám bude zaslána nabídka s podrobným popisem jednotlivých typů a forem studia s informacemi o organizaci kurzu, cenou a termíny.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.