Trénink trenérů pro telemarketing, koučování prodejního výkonu

Trénink trenérů pro telemarketing, koučování prodejního výkonu

Cíl kurzu

Jak připravit, realizovat a hodnotit trénink prodeje pro operátory, příprava call scriptu, rozvoj prodejních dovedností

Kurz je určen

Pracovníkům call center, odpovědným za výcvik (připravu) operátorů a rozvoj jejich prodejního výkonu. Pro pracovníky s praxí nabízíme audit, zpětnou vazbu a koučink tréninkový dovedností

Metodika výuky

Modelové situace s využitím videozáznamu, teoretické vstupy, koncepční práce, cvičení

Program kurzu

  • Analýza tréninkové skupiny
  • Stanovení tréninkových cílů
  • Příprava výcvikového programu
  • Výběr metod a forem pro trénink prodejních dovedností
  • Vedení tréninku, práce s výcvikovou skupinou
  • Hodnocení tréninku
  • Metody rozvoje prodejního výkonu - koučink a poskytování zopětné vazby

Rozsah kurzu: 2,5 dne

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.