Výcvik koučování pro supervizory call center

Výcvik koučování pro supervizory call center

Cíl kurzu

Připravit teamleadery a supervizory call center na rozvíjení prodejního výkonu operátorů prostřednictvím monitorování a koučování jejich výkonu

Kurz je určen

Začínajícím supervizorům, teamleaderům call center. Supervizorům a teamleaderům s praxí nabízíme audit, zpětnou vazbu a koučink jejich rozvojového působení

Metody

Analýza hovorů, modelové koučovací situace, teoretické vstupy, nácvik poskytování zpětné vazby

Program kurzu

  • Systém monitorování a vyhodnocování
  • Zásady poskytování zpěné vazby
  • Cíle, postupy, komunikace při koučování
  • Koučování jak nástroj participace na rozvoji komunikace a prodeje po telefonu

Rozsah kurzu: 1,5 dne

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.