Assessment centrum - development centrum pracovníků na místa operátorů call centra

Assessment centrum - development centrum pracovníků na místa operátorů call centra

Cíl

Vyrat pracovníky s předpoklady pro práci operátora call centra a nastavit jejich rozvoj

Určeno

Zájemncům o práci v call centru

Program

Zájemci o práci v call centru projdou diagnostickou částí (testy, dotazníky), modelovou situací na telefonu (posouzení komunikativnosti a schopnosti obstát v telemarketingu) a diagnostickým rozhovorem

Výstup

  • Vytipování vhodných kandidátů
  • Popis jejich předpokladů pro práci v call centru (elemarketing)
  • Popis rozvojových potřeb a doporučení pro rozvoj adepta (na příná kllienta)

Časová náročnost (dle počtu uchazečů)

1 den 

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.