Audit kvality práce operátorů

Audit kvality práce operátorů

Cíl

Provést analýzu kvality a efektitity práce operátorů call centra ve vztahu k business cílům call centra (jeho klientů).

Určeno

  • Nezávislý audit je vhodný pro začínající firemní call centra, která potřebují nastavit kvalitu a efektivitu práce operátorů
  • Nezávislý audit je vhodný pro firemní call centra s rozvinutou kulturou (a filosofií) práce, která potřebují zvýšit efektivitu práce operátorů

Výstup

Výstupem bude popis silných a slabých stránek práce operátorů a návrh na opatření, která přinesou požadovanou kvalitu (včetně zajištění následných tréninků a supervizí)

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.