Logistika a zásobování

Logistika a zásobování

Cíl kurzu

Rozšířit a prohloubit znalosti a orientaci účastníků kurzu v problematice systémové logistiky a řízení zásob, ve využívání vhodných nástrojů při optimalizaci logistických řetězců, včetně získání dovedností ke kvalifikovanému posuzování komplexních logistických nákladů a jejich sestavení a anlýze. Zároveň se účastníci kurzu seznámí s vlivem dodacích podmínek INCOTERMS na logistické náklady.

Kurz je určen

Všem, kteří se setkávají s logistickými procesy. (např. řídící pracovníci výroby, výrobní ředitelé, podnikoví logistici, obchodní ředitelé, pracovníci zásobování, odbytu a nákupu)

Metodika výuky

Program je pojímán jako pružná sestava a je koncipován jako výcvikový kurz, v němž se střídá výklad lektorů s praktickým výcvikem - řešením případových studií, včetně řešení základních kapacitních výpočtů potřebných pro plánování logistických řetězců a systémů

Program kurzu

Všeobecné základy a principy systémové logistiky - základní pojmy

 • Základní cíle systémové logistiky, vymezení oboru a předmětu logistiky
 • Logistické řetězce
 • Teorie bodu rozpojení, optimalizace polohy bodu zapojení
 • Úroven služeb, vymezení pojmů
 • Metody pro měření úrovně služeb, optimalizace úrovně služeb ve vztahu k nákladům

Metody, nástroje a postupy systémové logistiky

 • Základní principy řízení zásob
 • Optimalizace velikosti nákupní dávky
 • Výpočet a nastavení pojistné zásoby
 • ABC analýza
 • Trendy v oblasti nákupu
 • Metody nákupní strategie
 • Paletizace, standardizace

Logistický controling

 • Obecná struktura logistických výkonů a nákladů, logistický controlingový systém
 • Praktické zkušenosti při monitoringu logistických výkonů a nákladů
 • Analýza nákladů na pořízení materiálu

  Rozsah kurzu: 2 dny

  Studijní materiály

  Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

  Závěr kurzu

  Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

  Garant
  Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


  © Copyright 1997 - 2020
  INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
  IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.