METODA 5S

METODA "5S"

Cíl kurzu

Naučit účastníky semináře jak účinně aplikovat metodu "5Sů v podnikové praxi a porozumět tzv. posloupnosti 5S. Seminář by měl posloužit jako zdroj inspirace pro vytváření podmínek dobrého hospodaření a zahájení kontinuálního zlepšování, cestou eliminace ztrát a všech typů plýtvání. 

Tematická náplň

  • Proces a metoda pro vytváření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracoviště
  • Disciplína pro dosažení zlepšení
  • 1.S - SEIRI (SORTOVAT)
  • 2.S - SEITON (SETŘÍDIT)
  • 3.S . SEISO (ČISTIT AŽ SE SVÍTÍ)
  • 4.S - SEIKETSU (STANDARDIZOVAT)
  • 5.S - SHITSUKE (SEBEDISCIPLÍNA)

Rozsah kurzu: 

jednodenní seminář

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.