KANBAN - praktické zásady zavádění tahové metody řízení výroby

KANBAN - praktické zásady zavádění tahové metody řízení výroby

Cíl kurzu

Seznámit účastníky semináře s metodou KABAN, která se používá pro řízení výroby nebo dodávek především frekventovaných dílců, součástek a materiálu podle skutečných potřeb zákazníků a montáže.

Tematická náplň

  • Co je KANBAN
  • Proč se to dělá?
  • Tlakový a tahový systém

Rozsah kurzu: 

jednodenní seminář

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.