ŠTÍHLÁ VÝROBA a koncepce JUST-IN-TIME

ŠTÍHLÁ VÝROBA a koncepce JUST-IN-TIME

Cíl kurzu

Seminář  je orientovaný na objasnění výrobní filosofie Štíhlé výroby a koncepce Just-in- time. 

Cílem je seznámit účastníky s technikami a metodami podporujícími růst produktivity a zároveň je seznámit se systémy zlepšení a novými metodami ve výrobě.

Tematická náplň

 • Techniky a metody podporující růst produktivity
 • Hlavní nástroje zvyšování produktivity
 • Štíhlá výroba a Just-in-time
 • Vizuální řízení
 • POKA-YOKE - včas zabránit vadám
 • Metoda "5S" - systém dobrého hospodaření
 • KAIZEN-trvalé zlepšování produktů, postupů a pracovních podmínek
 • Rychlé změny (rychlé seřízení)
 • KANBAN-vztah zákazník-dodavatel ve výrobním procesu (vztahy mezi výrobními stupni)
 • Zkušenosti s implementací jednotlivých metod řízení výroby
  §

Rozsah kurzu: 

dvoudenní seminář

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.