Odpovědnost za škodu a další druhy odpovědnosti

Odpovědnost za škodu a další druhy odpovědnosti

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se základy problematiky řešení odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku a dalších souvisejících legislativních norem.

Komu je určen

Obchodním a obchodně-technickým manažerům a dalším pracovníkům společnosti realizujícím obchodní případy.

Obsah kurzu

 1. Úvod
  - základy problematiky odpovědnosti kontraktní i deliktní
 2. Obecná odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku
 3. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu
 4. Odpovědnost za škodu dle Obchodního zákoníku 
  - kontraktní odpovědnost za škodu v obchodně právních vztazích
 5. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona 59/1998 Sb.
  - odpovědnost za výrobek
 6. Výklad ke směrnici Evropské Unie 85/374 ES o odpovědnosti za výrobek
 7. Rozdíl mezi zákonnou odpovědností za vady a zárukou
  - odpovědnost za vady
  - záruka smluvní a zákonná 
  - změna zákonné záruční lhůty z šestiměsíční na dvouletou a její dopady
 8. Vymáhání nároků z odpovědnosti za škodu a příslušné promlčecí lhůty
 9. Dotazy a diskuse

Rozsah kurzu

Jeden den - 8 výukových hodin
Časový rozvrh : 8.30 - 9.00 hod - prezentace účastníků
9.00 - 12.30 hod. + 13.30 - 17.00 hod.

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Metodika kurzu, forma studia

Výuka je vedena formou přednášky.

Lektorské zabezpečení

Mgr. Ing. Jan Šelder - externí spolupracovník INSTITUTu INPRO,a.s. , absolvent PF UK a VŠE v Praze - špičkový odborník pro danou oblast obchodního práva.

Garant
Ing.Jiří Imlauf - ředitel společnosti


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.