Cenové vyjednávání

Cenové vyjednávání

Cíl kurzu

seznámit účastníky s komplexní problematikou konstrukce ceny produktu v kontinuu se službami, jako hodnoty vyjádřené penězi a jak uvedené poznatky, znalosti a dovednosti využít při obchdním vyjednávání o kontraktech v režimu manažerského řízení hodnot.

Kurz je určen

Obchodním manažerům

Metodika výuky

Program je koncipován jako výcvikový kurz, v němž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem při řešení modelových situací.

Program kurzu

 • Úvod do procesu strategického rozhodování
 • Cenová rozhodování a strategická role ceny
 • Marketingová tvorba cen
 • Stanovení ceny s využitím kalkalace nákladů
 • Stanocení ceny a hodnocení rizk principy zvratové analýzy 
 • Stanocení ceny s ohledem na cíl
 • Stanocení ceny zpětným odpočtem
 • Stanocení ceny s ohledem na kupujícího
 • Stanocení ceny podle reakce konkurence
 • Stanocení ceny v nabídkovém řízerní
 • Psychologické faktory stanovení ceny

Rozsah kurzu

 2 dny - 16 výukových hodin

Místo konání

V učebnách školicího střediska INSTITUTu INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.