Aplikace Zákoníku práce 2005

Aplikace Zákoníku práce 2005

Cíl:     

seznámení účastníků semináře s relevantními právními úpravami Zákoníku práce (ZP) a s aplikací vybraných ustanovení ZP zejména v oblasti ukončení pracovního poměru, s důrazem na organizační změny

Metodika:

program je koncipován jako seminář.  Brainstorming a interaktivní diskuze problémů

Progrm semináře: franck muller replica watches

1. Roznodnutí zaměstnavatele o změnách v organizačním uspořádání

 • dopad změn organizační struktury do pracovně právních vztahů
 • ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů
 • pojem hromadného propouštění (součinnost s odborovou organizací)
 • povinnosti zaměstnavatele vůči ÚP
 • výpovědní důvody
 • formální a obsahové náležitosti výpovědi
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů
 • případy zákazu výpovědi
 • postup zaměstnavatele před doručením výpovědi
 • odstupné
 • problematika ukončení pracovního poměru u více jmenovaných

2. Ochrana vybraných skupin zaměstnanců

 • postup vůči matkám na mateřské a rodičovské dovolené
 • ochrana ZPS a osamělých zaměstnanců

3. Nejčastější chyby zaměstnavatele při uvolňování zaměstnanců

 • judikatura
 • příklady

4. Závěrečná diskuse k dané problematice

Rozsah semináře:

 4 - 6 výukových hodin

Lektorské zajištění:

JUDr. Jaroslav Jakubka - absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouholetá poradenská působnost v oblasti pracovního práva, certifikovaný lektor "Komplexního programu řízení lidských zdrojů" NVF a Crandfield School of Management, špičkový advokát v oblasti pracovního práva. Úspěšný externí lektor INSTITUTu INPRO, a.s.

Garant
Ing. Jiří Imlauf –
ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s

#?-:nbsp;

#?-:nbsp;


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.