Základy úspěšné komunikace

Základy úspěšné komunikace 

Cíl kurzu

Trénink základů komunikačních dovedností. Zejména pak uvědomit si, že komunikace je oboustranný proces, osvojit si zásady komunikace a naučit se základy kladení otázek a naslouchání. 

 Metodika výuky

Výklad lektora spojený s výcvikem komunikace, modelovými situacemi, rozborem a zpětnou vazbou videozáznamu.

ýProgram kurzu

 • Stanovení pravidel a kolečko očekávání
 • Efektivní komunikace - zjištění počáteční úrovně komunikačních dovedností s následnou zpětnou vazbou
 • Proces komunikace - vztahová a obsahová složka kumunikace
 • Komunikační schéma
 • Základy komunikace - význam informací a jejich předávání
 • Verbální a neverbální komunikace. pojmy, důležitost, slovní významy
 • Výcvik komunikačních dovelností
 • Informační nárazník
 • Zásady pozitivního přístupu a komunikace
 • Výcvik - věty bez "ne"
 • Výcik v pozitivní komunikaci
 • Komunikační zlozvyky 
 • Jak cvičit Empatii a schopnost vcítit se do problémů druhých
 • Transakční analýzy - jak spolu mluvíme
 • Kladení otázek (otevřené a uzavřené otázky) - nácvik komunikačních dovedností
 • Aktivní naslouchání
 • Zhodnocení výcviku, závěr

 

Rozsah kurzu: 2 dny

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.