Korupce a způsoby boje proti ní

Korupce a způsoby boje proti ní

Cílem semináře

 je poznat a odhalit korupci a její rizika a jak předcházet korupčnímu jednání

Metodika

program je koncipován jako seminář

Obsah

  • Úvod do rpoblematiky - definice pojmu korupce
  • Druhy korupce
  • Důsledky korupce
  • Boj proti korupci
  • Právní úprava boje proti korupci
  • Etické kodexy
  • Výklad k věcnému záměru o kontrole majetkových poměrů a změny trestního práva
  • Závěrečné zhodnocení výuky 

Rozsah kurzu

jeden den - 8 výukových hodin

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.