Komunikační a osobnostní rozdíly mezi mužem a ženou

Komunikační a osobnostní rozdíly mezi mužem a ženou

Cílem kurzu

je relaxačně-vzdělávací formou nabídnout cosi jako průvodce, který účastníkům pomůže poznat a pochopit proč se muži a ženy chovají tak, jak se chovají

Metodika

Program je koncipován jako relaxačně-vzdělávací přednáška, kde se střídá výklad lektora s komunikační hrou.

Program

  • Úvod, stanovení společných pravidel, kolečko očekávání
  • Proč je toto téma zajímavé a co nám může přinést v běžném životě
  • Jaké vnímáme odlišnosti v osobnosti mužů a žen
  • Jaké vnímáme odlišnosti v mluveném projevu
  • Jaké vnímáme odlišnosti v prožívání různých situací
  • Souvisí odlišnost mužů a žen s biologickou-evoluční podmíněností
  • Komunikační hra
  • Co lze udělat pro to, aby si muži a ženy porozuměli
  • Jakým směrem se může tato situace vyvýjet v budoucnu
  • Shrnutí, závěr

Rozsah kurzu

Dva dny - 16 výukových hodin

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.