Správný výběr zaměstnanců

Správný výběr zaměstnanců  (základ úspěchu firmy)

Cíl kurzu

Získávání, výběr a umísťování správných lidí na pracovní pozice musí být důležitou součástí firemní strategie, na níž často závisí úspěch firmy. Cílem kurzu proto je seznámit se s novými trendy a nástroji při výběru zaměstnanců a praktickým nácvikem na modelových situacích ověřit vlastní schopnosti účastníků pro objektivní prověření schopností a kompetencí kandidátů na vybrané pozice. Účastníci si aktivně ověří i význam důkladné přípravy výběru a odpovědného stanovení požadavků, kritérií a standardů důležitých pro obsazované pozice.

Komu je určen

Kurz je určen personálním manažerům a vedoucím pracovníkům odborných útvarů, kteří se aktivně podílejí či významně ovlivňují hledání, výběr a umísťování zaměstnanců. Vhodný je i pro majitele či jednatele menších společností. 

Metodika kurzu, forma studia

Výuka je složena z výkladové a zcela převažující výcvikové části. Výcviková část probíhá praktickým nácvikem, hraním rolí a řešením modelových situacích a nácvikem dovedností v oblasti komunikace a psychologie osobnosti. Důraz je kladen na práci ve skupinách i aktivní zapojení jednotlivců.

Obsah kurzu

  • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.
  • Personální strategie v oblasti náboru a výběru, vazba na procesy změn ve firmách
  • Stanovení současných a budoucích požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, orientace na skutečné potřeby a klíčové schopnosti
  • Analýza vnitřních zdrojů, personální audit
  • Výběr kandidátů - plán a příprava, strategie a volba metod, organizace a vyhodnocení
  • Metody výběru, jejich efektivnost - životopis, dotazníky, psychologická diagnostika /testy, grafologie, projektivní techniky/, Assessment Center, Interview, pozorování. Využívaní internetu.
  • Komunikační schopnosti pro výběr - vedení a řízení rozhovoru, naslouchání, práce s otázkami, vytváření zátěžových situací, "čtení" signálů, komplikované situace 
  • Vyhodnocení a následný výběr nejvhodnějšího kandidáta.

Rozsah kurzu

Dva dny - 16 výukových hodin

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební a pracovní materiály.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.