Výcvik interních lektorů

Výcvik interních lektorů

Cíl kurzu:

Hlavním cílem je osvojení si základních pedagogických dovedností a metod lektorování a prezentování učební látky pro interní lektory. Jedná se o zvládnutí základního pedagogického lektorského minima. Program je soustředěn zejména na oblast komunikace, metod výuky a osvojení si moderních metod prezentace a aktivních skupinových metod.

Komu je kurz určen

Začínajícím interním firemním lektorům a dalším odborníkům. kteří mají efektivně prezentovat informace v rámci firemních workshopů a školení.

Metodika výuky

Program je koncipován jako výcvikový kurz. Základními metodami jsou prezentace a aktivní procvičování metod lektorování, včetně absolvování cvičných příkladů a procvičení dalších metod výuky a školení na bázi prožitku. Důraz je kladen na praktický nácvik s videotechnikou. Využívána je didaktická technika.

Obsah kurzu

 • Základní metody výuky mimo pracoviště
 • Základy distančního vzdělávání a interaktivní metody výuky
 • Typy a zásady prezentace; zásady prezentace v malé skupině a ve výuce
 • Příprava a skladba výuky
 • Příprava studijních textů
 • Jak přesvědčovat - 10 pravidel
 • Výcvik na prožitkových příkladech
 • Jak řídit diskuzi a reagovat na námitky
 • Jak aktivně naslouchat: výcvik v parafrázi
 • Jak podávat kritiku - čím ji nahradit
 • Jak přijímat oprávněnou a neoprávněnou kritiku
 • Styly vedení výuky
 • Jak organizovat skupinové hry a skupinový výcvik
 • Metodika sestavování "případových studií" - výcvik budoucích lektorů
 • Organizace sebereflexivních her
 • Nové styly vedení výuky
 • Jak vést pracovníka pomocí koučování
 • Závěrečná příprava a prezentace vybrané látky - ukázky prezentace a lektorování s kamerou. Vystoupení dvojic/trojic lektorů
 • Ukázky podávání rozboru a zpětné vazby

Rozsah kurzu

Dva dny - 16 výukových hodin

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing.Jiří Imlauf - ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s..


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.