Komunikace a moderní styly vedení

Komunikace a moderní styly vedení

Cíl kurzu

Cílem dvoudenního programu kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti specifické skupiny vrcholových a středních manažerů výroby v oblasti efektivní komunikace
a moderních stylů vedení týmů a organizace práce při řízení výroby. Důraz je kladen na krizovou komunikaci a motivující styly vedení, které budují vlastní odpovědnost podřízených pracovníků a vytvářejí podmínky pro předcházení krizových situací. Dalším cílem je organizovat obohacující výměnu zkušeností předních manažerů výroby.

Komu je určen
Kurz je určen výrobním ředitelům a dalším vrcholovým, případně středním manažerům z oblasti řízení výroby zejména ve strojírenství, automobilovém, textilním a chemickém průmyslu.

 Metodika kurzu, forma studia

Program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá krátký výklad lektora s praktickým výcvikem a „role plays“ s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Brainstorming a interaktivní diskuse problémů. Využívána je didaktická technika.

Obsah kurzu

1. den

 • Stanovení pravidel ,vzájemné seznámení a kolečko očekávání
 • Brainstorming kritických situací ve výrobě a krizové komunikaci
 • Zásady pozitivního přístupu a komunikace : užití v různých situacích 
 • Výcvik v pozitivní komunikaci a dávání příkazů otázkami
 • Jak cvičit empatii a schopnost vcítit se do problémů druhých: poznání své empatie (hra)
 • Jak řídit diskusi a být určující v komunikaci
 • Umění přesvědčit: 10 pravidel jak přesvědčit. Od pořadí předkládaných informací po informační nárazník .
 • Asertivní řešení krizové komunikace: jak reagovat na námitky a jak na kritiku: výcvik
 • Sebepoznávání stylu řešení konfliktu
 • Jak řešit konflikty konstruktivně: jak dosáhnout cíle (výcvik)
 • Případ na přežití: simulace řešitelské porady a ověření efektivity komunikace
 • Hodnocení prvního výukového dne kurzu
  Na závěr prvního výukového dne neformální posezení účastníků při sklence dobrého vína k výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře

2. den

 • Sebepoznání svého typu vedení ve výrobě
 • Které typy vedení jsou vhodné pro normální řešení problému a které pro krizový management: výcvik, role plays
 • Jak budovat efektivní tým: fáze a pravidla budování týmů ve výrobě.
 • Kdy používáme delegování a kdy příkaz: zvyšování participativního stylu vedení
 • Zásady a bariéry delegování
 • Jak vést výrobní a řešitelské porady (rozdíly)
 • Jak vyvíjet v týmu původce, a zvyšovat vlastní odpovědnost pracovníků
 • Zásady koučování druhých osob
 • Panelová diskuse a předávání zkušeností
 • Hodnocení celého kurzu

Rozsah kurzu

Dva dny - 16 výukových hodin

Studijní materiály

Učební materiály ve špičkové kvalitě obdrží posluchači při zahájení školení.

Závěr kurzu

V rámci absolvování kurzu bude účastníkům předáno „Osvědčení o absolvování“.

Garant

Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti  INSTITUT INPRO,a.s..


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.