Prodejní a prezentační dovednosti

Prodejní a prezentační dovednosti

Cil kurzu

Program kurzu je zaměřen na přípravu prospekce a výcvik obchodní konikace, prodejních a prezentačních metod, včetně řízení prodejního vztahu a typologie zákazníků.

Kurz je určen

obchodním referentům, prodejcům a dalším vybraným pracovníkům obchodních útvarů.

Metodika kurzu

teoretický výklad je doplněn přaktickými příklady, ukázkami a výcvikem s kamerou. Formou workshopů budou řešeny vybrané otázky vyplývající z probírané problematiky pro použití  ve specifických podmínkách.

Obsah kurzu

MODUL I - Prospekce a navázání obchodního vztahu

 • Úvod, stanovení pravidel výuky, kolečko očekávání
 • Imaga firmy, osobní image prodejce
 • Prodejní kroky a základy  prospekce
 • První telefonický kontakt a sjednání schůzky - výcvik s kamerou
 • Překonávání bariér
 • První schůzka
 • Co potřebuje zákazník - výcvik s kamerou
 • Vzbuzení zájmu

MODUL II - Vlastní prezentace a argumentace

 • Příprava prezentace - skladba, pomůcky
 • Zásady prezentace
 • Prezentace výhod a užitku - výcvik s kamerou
 • Prvky dramatizace
 • Přesvědčování
 • Námitky a zdolávání námitek - výcvik s kamerou
 • Nákupní signály a reakce na ně
 • ABC - allways be clousing, techniky pokusného a přímého uzavírání - výcvik s kamerou
 • Test vyjednávání

MODUL III - Řízení prodejního vztahu a typologie zákazníků

 • Co po uzavřeném prodeji - dodatkový prodej
 • Udržování vztahu a péče o zákazníka po prodeji
 • Prodejní a vyjednávací taktiky podle typů zákazníků
 • Typologie podle druhu myšlení a vnímání
 • Typologie podle vztahu k lidem
 • Jak poznáme jednotlivé typy - výcvik
 • Jaké taktiky použít na jednotlivé osobnostní typy
 • Špinavé taktiky a jak jim čelit
 • Výcvik s kamerou a jeho rozbor
 • Kritická místa ve vyjednávání
 • Závěrečné zhodnocení kurzu

Rozsah kurzu - 2 x 3 dny  - 48 výukových hodin, jednotlivé moduly je možno vyučovat samostatně 

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.