Out door - teambuilding

Out door - teambuilding

Cílem je formou strategické hry dvou týmů, zaměřené zajména na aplikační oblast manažeských dovedností, rovíjet a terénovat spolupráci v týmu, trénovat participativní vedení, upevňovat týmovou spolupráci, kooperaci v týmu se zvýšením vzájemné důvěry a odpovědnosti, včetně poznání silných a slabých stránek týmu i lidí, zvýšení motivace a kreativity, rozpoznat skrytý potenciál týmu v jeho všech rovinách s využitím atraktivních forem pohybových aktivit ve volné přírodě.

Kurz je určen

pro členy TOP managementu, pro vyšší i střední management

Metodika

Základem programu je střídání vedoucí role při řešení týmových problémů, které vedou členy k  sebeorganizaci, pomoci druhým, předávání informací, spoléhání jeden na druhého a k týmové práci. Při skupinových aktivitách mohou být účastníci sledováni psychologem ke zpracování diagnostické analýzy rozboru skupiny  a pomocí sociometrických a dotazníkových metod může být zpracováno psychologické posouzení jednotlivců. Platí zde princip dobrovolnosti, tedy účast při všech aktivitách je vždy zcela dobrovolná.

Předpokládané fyzická zátěž - střední. Úroveň 2-3 z 5-ti  členné stupnice. Při akci je brán zřetel na fyzickou kondici a věk každého účastníka.

Program kurz

Uvolněný a nenucený aktivní odpočinek prolíná celým programem. Nechybí ani momenty překvapení a dramatické vyvrcholení.

První den

  • Po příjezdu je zařazen herní blok pro zlepšení některých týmových vlastností a navození potřebné atmosféry pro návaznou strategickou hru

Druhý a třetí den

  • Icebraekové hry a aktivity.
  • Strategická hra s různými úkoly a celkovou pointou - činnosti jsou zaměřeny na prohloubení týmové spolupráce a komunikace při reálných úkolech v přírodě. Účastníci rovněž absolvují hry a aktivity zaměřené na taktiku, orientaci, týmové myšlení a upevnění nových týmových rolí. Ve hře se prolínají "klidnější" méně náročné aktivity s aktivitami dá se říci "akčních činností", a to jak fyzických tak i psychyckých. Hry, aktivity, úkoly a rébusy během programu  jsou připraveny tak, aby účastníky motivovaly a zároveň je donutily přemýšlet a týmově spolupracovat a společne si prožít a užít nové zážitky.
  • V závěru je připravena hra pro odpočinutí si s hlubokým prožitkem, kde je kolektiv vyzkoušen v jeho taktickém myšlení a důvěře mezi sebou.nn

Vybavenost účastníků

Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení a obuv (nejlépe kotníčkovou) do přírody i vody. V případě děště doporučujeme více náhradního oblečení. 

Bezpečnost účastníků

Veškerý používaný materiál pro programy má certifikaci dle platných norem UIAA a ČSN ISO 9001. Všichni účastnici jsou řádně pojištěni po celou dobu pobytu, jak na pobyt v přírodě, tak na extrémní sporty. Proškolení instruktoři na základě znalostí profesionálně a citlivě dbají a přechzázejí případným krizovým místům.

Rozsah kurzu

Dva a půl dne

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.