Out door - Survival

Out door - Survival

Cílem je formou survivalu (přežití v přírodě) posílení důvěry, zlepšení komunikace, nalezení slabin a pozitiv v rámci týmové spolupráce, neformální poznání a pobavení se, aktivní odpočinek a relaxace. Hlavním cílem je stmelení týmu, zvýšení motivace, zvládnutí konfliktů a problémových situací při řešení reálných úkolů v přírodě a rozpoznat skrytý potenciál týmu.

n

Kurz je určen

pro členy TOP managementu, pro vyšší i střední management

Metodika

Základem programu je střídání vedoucí role při řešení týmových problémů, které vedou členy k  sebeorganizaci, pomoci druhým, předávání informací, spoléhání jeden na druhého a k týmové práci. Při skupinových aktivitách mohou být účastníci sledováni psychologem ke zpracování diagnostické analýzy rozboru skupiny - a pomocí sociometrických a dotazníkových metod může být zpracováno psychologické posouzení jednotlivců. Platí zde princip dobrovolnosti, tedy účast při všech aktivitách je vždy zcela dobrovolná.

Předpokládané fyzická zátěž - středěně těžká. Úroveň 3-4 z 5-ti členné stupnice. Při akci je brán zřetel na fyzickou kondici a věk každého účastníka.

Program kurz

Uvolněný a nenucený aktivní odpočinek prolíná celým programem. Nechybí ani momenty překvapení a dramatické vyvrcholení.

První den

  • Icebraekové hry a aktivity.
  • V rámci večerního programu dostanou účastníci 13 orientačních bodů s mapou a danými překážkami k doudennímu soutěžnímu survivalu /přžití v přírodě/. Ze 13 orientačních bodů je 10 stanovišť soutěžních, zbylá stanoviště jsou prožitková, nesoutěžní. 

Druhý a třetí den

  • Survival je rozdělen do dvou jednodenních etap s množstvím různorodých outdoor aktivit, včetně raftování a týmových her. Každý tým obdrží k orientaci přístroje GPS a na poznámky  deník. Zaznamená se do něj vše důležité, všechny postřehy, pozorování, postupy, zkušenosti a zážitky. Týmový deník se stane  jakousi "týmovou kuchařkou" pro budoucí fungování týmové spolupráce a k ověření některých zkušeností. V závěru je připravena hra pro odpočinutí si s prožitkem, kde je kolektiv vyzkoušen v jeho taktickém myšlení a důvěře mezi sebou.nn

Vybavenost účastníků

Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení a obuv (nejlépe kotníčkovou) do přírody i vody. V případě děště doporučujeme více náhradního oblečení. 

Bezpečnost účastníků

Veškerý používaný materiál pro programy má certifikaci dle platných norem UIAA a ČSN ISO 9001. Všichni účastnici jsou řádně pojištěni po celou dobu pobytu, jak na pobyt v přírodě, tak na extrémní sporty. Proškolení instruktoři na základě znalostí profesionálně a citlivě dbají a přechzázejí případným krizovým místům.

Rozsah kurzu

Dva a půl dne

 Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.