Konzultativní způsob obchodního jednání

Konzultativní způsob obchodního jednání

Cíl kurzu

seznámit účastníky semináře s důležitostí a způsobem vedení „prodejní fáze“ obchodního rozhovoru, se způsoby obchodního jednání s partnerem „nepřátelského typu“ a postupy, kterými lze minimalizovat „vyjednávací fázi“ obchodního rozhovoru, při které se zpravidla vyjednává jen o ceně.

Kurz je určen

manažery prodeje, obchodníky, prodejce a reprezentanty firmy

Metodika výuky

výklad, diskuse, cvičení, výcvikový videoprogram

Program kurzu

 • Konzultativní přístup k jednání typu „VÝHRA – VÝHRA“
 • Vztah mezi prodáváním a jednáním
 • Vyjednávací přístupy
 • Klíčové nepřátelské taktiky, a jak jim čelit
 • Tři fáze obchodního vyjednávání
 • Příprava na jednání konzultativním stylem
 • Vyjednávání konzultativním stylem
 • Povaha přesvědčování
 • Deset dobrých důvodů, proč klást zákazníkovi otázky
 • Základní pravidla techniky kladení otázek
 • Dosahování vyšších obchodů – SPIN technika – videoprogram
 • Rozhovor vedený pomocí SPIN techniky – cvičení

Pro účastníky dvoudenního cyklu lze večer uspořádat inscenaci vedení obchodních rozhovorů konzultativním způsobem s využitím videokamery, jejich následným předvedením a s vyhodnocením výsledků.

Rozsah kurzu

1den - 09.00 – 16.00 hod.

Místo konání

V učebnách školicího střediska INSTITUTu INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.