Jak správně vyjednávat o ceně

Jak správně vyjednávat o ceně

Cíl kurzu

seznámit účastníky semináře s důležitostí marketingové přípravy firmy na cenové vyjednávání. Ukázat jakou roli hraje při prosazování ceny konzultativní způsob prodeje. Seznámit účastníky s definicí a obsahem zásad úspěšného cenového vyjednávání.
Ukázat na příkladech ve výcvikovém videoprogramu posloupnost fází cenového vyjednávání a na úskalí, se kterými se při cenovém vyjednávání nejčastěji setkáme.

Kurz je určen

manažery prodeje, obchodníky, prodejce a reprezentanty firmy

Metodika výuky

výklad, diskuse, cvičení, výcvikový videoprogram

Program kurzu

 • Marketingová východiska pro uplatňování cenové strategie firmy a pro cenové vyjednávání.
 • Podíl nástrojů marketingového mixu na rozhodování zákazníka ve vztahu k ceně. Nástroje cenového mixu.  
 • Klíčové faktory ovlivňující výši ceny.
 • Faktory působící na citlivost zákazníka vůči ceně.
 • Konzultativní způsob jednání – příprava na (ne)jednání o ceně. 
 • Vlivy proměnných na možnosti vyjednávání o ceně.
 • Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při obchodním vyjednávání, mající vliv na jednání o ceně.
 • Tajemství úspěchu cenového vyjednávání 
 • Zásady úspěšného zvládnutí jednání o ceně.
 • Výcvikový videoprogram „Vyjednávání o ceně I a II“. 
 • Shrnutí zásad úspěšného cenového vyjednávání.

Rozsah kurzu

1 den - 09.00 – 16.00 hod.

Místo konání

V učebnách školicího střediska INSTITUTu INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.