Mezinárodní vzdělávací projekty - ukončené

YAM - Aktivizační metody pro mladé

 

Jednalo se o mezinárodní projekt realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, konkrétně Programu Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na podporu výukových a vzdělávacích potřeb všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy (na jiné než vysokoškolské úrovni) a současně na podporu institucí a organizací nabízející toto vzdělávání a přípravu.

Projekt "Young Active Methods" byl projekt financovaný v rámci politiky Evropské komise „Řízení decentralizovaných akcí prostřednictvím národních agentur". Jednalo se o mezinárodní projekt realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, Lonardo da Vinci, konkrétně projektů Přenosu inovací. Cílem programu Leonardo da Vinci konkrétně je podpora spoluprácie v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Současná nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu akutním problémem, který je třeba řešit, pokud chceme dosáhnout sociální soudržnost v Evropské unii.

Naším cílem v rámci realizace projektu bylo adaptovat soubor aktivizačních metodik zaměřených na mladé nezaměstnané, který by pomáhal učitelům, lektorům, trenérům, koučům a kariérním poradcům při každodení práci s nimi.

Vyvinuté metody současně budou pomáhat mladým nezaměstnaným v následujících oblastech:

  • Rozvoj jejich osobních dovedností,
  • Zvýšení jejich motivace,
  • Zvýšení povědomí o nových pracovních příležitostech
  • Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií
  • Vývoj nových sociálních dovedností.
Více o projektu: www.youngactivemethods.com

 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.