Mezinárodní vzdělávací projekty - ukončené

RINASCIMENTO II – an European Network for Key Competences

Jednalo se o mezinárodní projekt realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, konkrétně Programu Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na podporu výukových a vzdělávacích potřeb všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy (na jiné než vysokoškolské úrovni) a současně na podporu institucí a organizací nabízející toto vzdělávání a přípravu.

Projekty partnerství nejsou primárně určené na přímou tvorbu nových nebo inovovaných vzdělávacích produktů, ale spíše na navázání mezinárodní spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti dalšího, celoživotního učení. Cíle projekt „RINASCIMENTO II – Evropská síť pro klíčové kompetence“ představovali primárně vytvoření panevropské sítě organizací zabývajících se problematikou konceptu klíčových kompetencí a sekundárně pak zmapování současné situace v předmětné oblasti v jednotlivých partnerských zemích a to prostřednictvím uskutečnění rozsáhlého dotazníkového šetření.

Více o projektu: www.key-competences.com

 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.