Mezinárodní vzdělávací projekty - administrace

FOOD SAFETY CHEESE - Kontinuální vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin pro mlékárenství a výrobu sýrů

Jednalo se o mezinárodní projekt realizovaný v rámci Programu celoživotního učení, konkrétně Programu Leonardo da Vinci, který je zaměřen na podporu výukových a vzdělávacích potřeb všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy (na jiné než vysokoškolské úrovni) a současně na podporu institucí a iwc replica watches organizací nabízející toto vzdělávání a přípravu.

Naše společnost zabezpečovala pro Asociaci soukromého zemědělství ČR administrativní a organizační zajištění projektu. V projektu se jednalo o adaptaci již dříve ve Španělsku vyvinutého vzdělávacího programu pro školení bezpečnosti potravin obecně. Cílem projektu bylo vytvořit nástroj pro vzdělávání bezpečnosti potravin pro pracovníky přímo z odvětví mlékárenství a výroby sýrů.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.