Projekt ERASMUS+, SPAC

SPAC - Podpora lidí poznamenaných rakovinou v návratu do společenského a profesionálního života |

 

Supporting People Affected by Cancer in Their Social and Professional Life 


Projekt je realizován v rámci programu Evropské komise, ERASMUS+, Klíčová akce 2 – strategická partnerství. Období realizace je 09/2016 – 08/2018.

Principy a cíle projektu:

Rakovina patří mezi nejzávažnější nemoci současnosti. Je druhým nejčastějším onemocněním vedoucím ke smrti, hned po kardiovaskulárních nemocech, a její výskyt stále narůstá. Navíc má na společnost obrovský psychologický dopad.  Psychika má celkově zásadní vliv na průběh onemocnění. Pro úspěšnou léčbu je nezbytné, aby pacient myslel pozitivně a byl odhodlaný situaci překonat. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny ve světě a je nezbytné klást zde mnohem větší důraz na životní podmínky pacientů, speciálně na zapojení do pracovního života.

Proto zejména lidé v produktivním věku potřebují mít možnost se během nemoci a po ukončení léčby začlenit do běžného života. A to bez překonávání dalších překážek, způsobených nedostatečnou informovaností jejich okolí nebo nedostatkem kvalifikace.

Inkluze do společenského a pracovního života má na pacienty trpící rakovinou velmi pozitivní vliv. Pomocí projektu SPAC chceme poukázat na možnosti, které v oblasti vzdělávání nabízí sociální média, jak je možné skrze sociální sítě zlepšit integraci lidí trpících rakovinou a získat k tomu nezbytné dovednosti.

Projekt se zaměřuje jak na pacienty, tak i na osoby v jejich nejbližším okolí – pečovatele, psychology, pracovníky ve zdravotnictví, zaměstnavatele nebo dobrovolníky. Cílem je vytvořit inovativní a komplexní e-learningové vzdělávací materiály v národních jazycích, které podpoří zvýšení zapojení osob s rakovinou do pracovního života. Znalosti a dovednosti získané skrze studijní materiály povedou ke zvýšení šancí pacientů na inkluzi do společnosti a vytvoření lepšího prostředí pro jejich léčbu.

Projekt bude mít několik zásadních výstupů. Partneři k němu vytvoří webové stránky a svou platformu bude mít i na sociálních sítích. Projektové konsorcium sestaví zprávu zabývající se tím, jaké jsou možnosti vzdělávání v tématu sociální inkluze lidí s rakovinou skrze sociální sítě. Na jejím základě, ve spolupráci s předními odborníky, vytvoří volně dostupné vzdělávací materiály, které budou přístupné na stránkách projektu, a to ve formě e-learningu. Bude zde i možnost testování znalostí. Kromě toho bude vytvořena také síť „kruhů důvěry“, skrze které si budou moci účastníci v bezpečném prostředí vyměňovat informace. V průběhu celého projektu se partneři budou věnovat diseminačním aktivitám. Vzhledem k velkému významu tohoto tématu pro současnou společnost se počítá s dlouhodobým fungováním vznikající platformy.

Partneři projektu:

  • Institutul  Postliceal Phoenix Asocitie – IPP (Rumunsko)
  • Asociatia Pentru Servicii Comunicare in Oncologie – APSCO (Rumunsko)
  • Cay Vocational and Technical High School (Turecko)
  • Universtitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca (Rumunsko)
  • ANTFondazione ANT italia (Itálie)

Webové stránky projektu:
www.spac-help.com 
www.facebook.com/SPACERASMUS


 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.