Projekt ERASMUS+, MODUSOL

MODUSOL - Vývoj digitálních modulů založených na individuálním organizování vzdělávání pro znevýhodněné skupiny | Development of digital module-based self-organized teaching and learning arrangements for disadvantaged target groups    

O aktuálním dění v projektu si můžete přečíst zde:

 • Zpravodaj č. 1
 • Zpravodaj č. 2
 • Zpravodaj č. 3
 • Zpravodaj č. 4
 • Zpravodaj č. 5
 • Zpravodaj č. 6

 

Projekt je realizován v rámci evropského programu, ERASMUS+, Klíčová akce 2 – strategická partnerství.

Období realizace: 10/2017 – 09/2019.

Cílová skupina: učitelé/lektoři a studenti

Partneři projektu:

 • Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg gemeinnützige GmbH (koordinátor) – Německo
 • RegioVision GmbH Schwerin – Německo
 • Declory Santander – Španělsko
 • Dundee and Angus College – Velká Británie


Východiska a cíle projektu:  
Přicházejí nové požadavky na efektivnější vzdělávací strategie, koncepce a inovativní přístupy k učení, které jsou aktuální a více orientované na cílové skupiny a budou vést k začlenění znevýhodněných skupin studentů. To ve výsledku povede k podpoře získávání kvalifikovaných pracovníků na regionální, národní a mezinárodní úrovni, jakož i na evropské.
Projektové partnerství reaguje na tyto výzvy a to intenzivnější integrací digitalizace do odborného vzdělávání. Individuálně organizované vzdělávání založené na digitálních modulech ve smyslu "e-learning 2.0" budou společně tvořit učitelé a studující, učiní tak učení dostupné pro znevýhodněné cílové skupiny a tyto skupiny se tedy budou moci stále častěji účastnit odborného vzdělávání a přípravy.

Struktura projetu

Projekt obsahuje 5 zásadních výstupů:

 • Zásadní výstup č. 1: Analýza
 • Zásadní výstup č. 2: Didakticko-metodologický koncept a kurikulu
 • Zásadní výstup č. 3: Příručka pro tvorbu digitálních modulů
 • Zásadní výstup č. 4: Didakticko-metodologický koncept a učební scénáře pro žáky
 • Zásadní výstup č. 5: Materiály pro učitele

 

Součástí projektu je také uskutečnění dvou mezinárodních školících aktivit ve Španělsku a v České republice (podzim 2018).


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.