Marketing

Cílem kurzu je v průběhu několika soustředění seznámit se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. Účastníci kurzu se naučí formou praktických cvičení úspěšně řešit každodenní marketingové úkoly a v neposlední řadě se naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti do firemní praxe.
Kurz je ve zvýšené míře zaměřen na řešení případových studií a předpokladem k přijetí je absolvování kurzu CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Ve výcvikových soustředěních se účastníci zdokonalí ve využívání komplexní analýzy všech aspektů marketingové politiky a strategie firmy.
Vzdělávání Marketing CIMA C je nejvyšším stupněm přípravy kvalifikační odbornosti marketingových pracovníků v České republice v rámci vzdělávacího a certifikačního systému CIMA. Je zaměřen na vrcholové řídící pracovníky.

© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.